Kostenindicatie & Aanmelden

Meer informatie ?

Meester J. Hendrikxstraat 6
1788 AM - Julianadorp

Beleid 2019

Facturering

De ouder is voor de door de F&F gastouder te verrichten opvang en verzorging de vergoeding verschuldigd van € 4,95 per uur. Ik hanteer de adviestarieven van GOB Berend Botje te Zwaag. Het uurtarief is inclusief lunch en tussendoortjes. De betaling gaat via GOB Berend Botje te Zwaag. De contracturen en eventuele extra uren worden  per maand in rekening gebracht, Contract uren zijn de uren die voor de start van de opvang of aan het begin van het kalenderjaar zijn afgesproken. De opvanguren worden door mij bijgehouden in het portal. Na afloop van de maand dient dit binnen 3 dagen door u gecontroleerd te worden. U krijgt per maand achteraf een factuur, waarin is opgenomen het aantal opvanguren  waarover de vergoeding is verschuldigd. De factuur die u van Berend Botje ontvangt dient binnen 3 dagen te zijn betaald, zo niet, dan volgt er een herinnering en indien er dan nog niet betaald wordt stopt de opvang onmiddellijk. Als de factuur weer betaald wordt kan de opvang in overleg weer aanvangen.

Opvangdagen

    1. De opvangdagen zijn op maandag/dinsdag/donderdag van 7.00 tot 18.00 uur. In noodgevallen wil ik eventueel afwijken naar de woensdag of vrijdag. Andere opvangtijden zijn bespreekbaar. 
    2. Voor voorschoolse opvang (VSO) wordt minimaal 2 uur gerekend en voor Naschoolse opvang(NSO) is dit minimaal 2 uur. Voor dagopvang minimaal 3 uur.
    3. Tussenschoolse(TSO) opvang wordt niet door mij gedaan, omdat dit niet onder de kinderopvangwet valt.

Dagen waarop geen opvang wordt geboden/gevraagd

F&F gastouder en ouder zijn verplicht om de dagen (bijvoorbeeld vakantiedagen,verlofdagen en feestdagen waarmee nog geen rekening is gehouden in het contract) waarop opvang en verzorging niet geboden kan worden, respectievelijk niet gewenst is, zo vroeg mogelijk, doch ten minste een maand van tevoren aan elkaar te melden. Indien deze termijn niet in acht is genomen dan is, in het geval de ouder in verzuim is, de F&F gastouder gerechtigd de opvanguren in rekening te brengen ondanks dat opvang niet is geboden. In het geval de F&F gastouder in verzuim is worden de uren niet aan u berekend. Ruildag/uren kunnen worden afgesproken indien op tijd van te voren aangevraagd en indien mogelijk.  

Mijn vakantie cq vrije dagen voor 2019:

 Di 23 april, woe 8 tm vrij 10 mei, zomervakantie van 13 juli tm 31 juli, vrij 4 tm 7 okt,  ma 23 dec tm vrij 27 dec

Nationale feestdagen zijn in principe dagen dat er geen opvang wordt geboden.

Ziekte op te vangen kind(eren)

Bij ziekte van het/de op te vangen kind/kinderen, wordt in overleg afgesproken of ze gebracht kunnen worden. Indien het kind door ziekte niet opgevangen wordt, dan is de ouder gedurende de eerste zeven ziektedagen de overeengekomen vergoeding desondanks verschuldigd over de dagen waarop opvang zou hebben plaatsgevonden.  Kinderen met waterpokken zijn welkom vanaf het moment dat de blaasjes ingedroogd zijn. Bij ziekte van de gastouder zijn er collega-gastouders, die bereid zijn de kinderen op te vangen, mits zij natuurlijk plek hebben op gevraagde dagen en tijden. Voor degenen die een Comfortpakket bij Berend Botje hebben wordt deze noodopvang door Berend Botje verzorgd 

Brengen en halen van en naar school

In overleg worden de kinderen van en naar school/peuterspeelzaal gebracht, lopend, met de fiets of met de auto.

Afspraken

Afspraken mbt inbakeren, voeding, vervoer, medicijnverstrekking en zelfstandigheid worden schriftelijk vastgelegd.

Bij binnenkomst doen de kinderen hun schoenen en jassen vast uit in de hal voor ze de trap op gaan naar de woonkamer. Sloffen voor in huis zijn wenselijk.